IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitaja (amk), päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Orientation to Sustainability Thinking 2    
         
                             
                 
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
English for Work 4    
         
                             
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
53704.50.52.50.56.50.5001.51.51.50.20.20.20.80.80.80.20.20.22.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                                       
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                                       
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
             
                                         
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                             
                 
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                                 
           
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                                       
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
             
                                         
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
     
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
     
             
                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
     
             
                                         
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                       
Lääkehoito 5
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10
       
                 
                                   
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                       
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10
       
                 
                                   
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                                       
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
       
                     
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
       
                     
                             
Asiakkaan osallisuutta edistävä terveydenhoitajatyö
                                                                       
Asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 10  
       
                     
                             
Projektiharjoittelu 5  
       
                     
                             
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5    
         
                             
                 
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5  
         
                         
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                         
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                                       
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5  
         
                         
                       
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10  
         
                         
                       
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
         
                             
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5    
           
                                 
           
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                                       
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5    
           
                                 
           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                                                       
Väestön Hyvinvoinnin edistäminen 5    
           
                                 
           
5560350253030301520008.38.38.31010101010101010105556.76.76.7000000
Täydentävä osaaminen
                                                                       
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö
                                                                       
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi 5    
           
                                 
           
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10      
           
                                     
     
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
           
                                     
     
Yksilön ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                                                                       
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 5      
           
                                     
     
Työikäisen terveydenhoitajatyö 5      
             
                                         
Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
             
                                         
Kehittämistehtävä 5      
             
                                         
0055500000530250000000000000001.71.71.71010108.38.38.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
                 
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5    
           
                                 
           
001500000105000000000000003.33.33.31.71.71.7000000
Lääkelaskut
                                                                       
Lääkelaskut 2 0                                                                        
Lääkelaskut 3 0                                                                        
Lääkelaskut 4 0                                                                        
Lääkelaskut 5 0                                                                        
Lääkelaskut 6 0                                                                        
Lääkelaskut 7 0                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)
                                                                       
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) 0                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6063625529.530.532.530.531.530.530259.89.89.810.210.210.210.810.810.810.210.210.210.510.510.510.310.310.31010108.38.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.