IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitaja (amk), päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                                       
Orientoivat opinnot 2
     
             
                                         
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
             
                                         
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
             
                                         
Anatomia ja fysiologia 3
     
             
                                         
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
             
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 2
     
             
                                         
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Sisätautien hoitotyö 6
       
                 
                                   
Lääkehoito 3
       
                 
                                   
Farmakologia 3
       
                 
                                   
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
       
                 
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
       
                 
                                   
Ammatillinen kasvu 3 2
       
                 
                                   
4200022200000007.37.37.36.76.76.7000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
TERVEYDENHOITAJATYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                                       
Terveydenhoitajatyön toimintamallit ja työmenetelmät 10  
       
                     
                             
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5  
       
                     
                             
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
                         
                       
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3  
         
                         
                       
Työelämän viestintä (terveys) 3  
         
                         
                       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
         
                         
                       
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6    
         
                             
                 
Akuuttihoitotyö 3    
         
                             
                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3    
         
                             
                 
English for Professional Development (Health) 4    
         
                             
                 
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
           
                                 
           
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
           
                                 
           
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2  
       
                     
                             
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
Tartuntatautien terveydenhoitotyö 3    
           
                                 
           
TERVEYDENHOITAJATYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 1
                                                                       
Lasta odottavien ja lapsiperheiden terveydenhoitajatyö 12      
           
                                     
     
Terveydenhoitajatyön johtaminen 3      
             
                                         
TERVEYDENHOITAJATYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 2
                                                                       
Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajatyö 6      
           
                                     
     
Työikäisen terveydenhoitajatyö 6      
             
                                         
035282700201516121890000006.76.76.75555.35.35.3444666333
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                       
HARJOITTELU
                                                                       
Orientoiva harjoittelu 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 1 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 2 6  
       
                     
                             
Ammatillinen harjoittelu 3 10  
         
                         
                       
Ammatillinen harjoittelu 4 10    
         
                             
                 
Ammatillinen harjoittelu 5 12    
           
                                 
           
Syventävä harjoittelu 1 15      
           
                                     
     
Syventävä harjoittelu 2 12      
             
                                         
Kehittämistehtävä 5      
             
                                         
201622321010610101215173.33.33.33.33.33.32223.33.33.33.33.33.34445555.75.75.7
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 4  
         
                         
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
                 
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5    
           
                                 
           
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1  
         
                         
                       
05100000555000000000001.71.71.71.71.71.71.71.71.7000000
LÄÄKELASKUT
                                                                       
Lääkelaskut 2 0                                                                        
Lääkelaskut 3 0                                                                        
Lääkelaskut 4 0                                                                        
Lääkelaskut 5 0                                                                        
Lääkelaskut 6 0                                                                        
Lääkelaskut 7 0                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62566059323026303129332610.610.610.61010108.78.78.710101010.310.310.39.79.79.71111118.78.78.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.