IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitaja (amk), päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                                       
Orientoivat opinnot 2
     
             
                                         
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
             
                                         
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
             
                                         
Anatomia ja fysiologia 3
     
             
                                         
Ensiapu 1 1
     
             
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 2
     
             
                                         
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Sisätautien hoitotyö 6
     
             
                                         
Lääkehoito 3
     
             
                                         
Farmakologia 3
     
             
                                         
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
             
                                         
3500035000000011.711.711.7000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6
     
           
                                   
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3
     
           
                                   
Työelämän viestintä (terveys) 3
     
           
                                   
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
     
           
                                   
English for Professional Development (Health) 4  
       
                   
                       
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
                   
                       
Akuuttihoitotyö 3  
       
                   
                       
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
       
                   
                       
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                                       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
         
                           
           
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
         
                           
           
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3    
         
                           
           
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2
     
           
                                   
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
ENSIHOIDON PERUSOSAAMINEN
                                                                       
Sairastunut potilas 6  
       
                   
                       
Vammautunut potilas 3  
       
                   
                       
Potilaan tutkiminen 3  
       
                   
                       
Ensihoitopalvelu 3  
       
                   
                       
Ammattitaidon arviointi 1 2    
         
                           
           
AKUUTTIHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
Anestesia- ja tehohoitotyö 6    
         
                           
           
Ensihoito päivystysalueella 3    
         
                           
           
Ensihoitolääketiede 1 3    
         
                           
           
Viranomaisyhteistyö 3  
       
                   
                       
ENSIHOIDON HOITOTASON OSAAMINEN
                                                                       
Hoitotason ensihoito 6      
           
                                   
Hoitotason toimenpiteet ja ohjaaminen 3      
           
                                   
Ensihoitolääketiede 2 3      
           
                                   
Ensihoidon farmakologia 3      
           
                                   
ENSIHOIDON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
Vaativa hoitotason ensihoito 3      
           
                                   
Ammattitaidon arviointi 2 3      
           
                                   
Ensihoidon johtaminen 3      
           
                                   
Ensihoitolääketiede 3 3      
           
                                   
20372627101018.518.5131313.513.53.33.33.33.33.33.36.26.26.26.26.26.24.34.34.34.34.34.34.54.54.54.54.54.5
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                                       
HARJOITTELU
                                                                       
Orientoiva harjoittelu 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 1 10  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu 3 9    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu 4 9    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu 5 15      
           
                                   
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
102018305510109915151.71.71.71.71.71.73.33.33.33.33.33.3333333555555
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
           
                                   
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
         
                           
           
001050000552.52.50000000000001.71.71.71.71.71.70.80.80.80.80.80.8
LÄÄKELASKUT
                                                                       
Lääkelaskut 2 0                                                                        
Lääkelaskut 3 0                                                                        
Lääkelaskut 4 0                                                                        
Lääkelaskut 5 0                                                                        
Lääkelaskut 6 0                                                                        
Lääkelaskut 7 0                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65575462501528.528.52727313116.716.716.75559.59.59.59.59.59.599999910.310.310.310.310.310.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.