IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Teollisen muotoilun koulutus > Muotoilija (amk), teollinen muotoilu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Muotoilijan perusosaaminen
                                                                       
Orientaatio muotoiluopintoihin 2
     
             
                                         
Muotoilun perusteet 5
     
             
                                         
Muotoilupiirtäminen 5
     
             
                                         
Pajaympäristön ajokortti 5
     
               
                                     
Taideperusta 1
                                                                       
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Taideperusta 2
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
       
                 
                                   
Suunnittelutyö
                                                                       
Tuotesuunnittelu 5
       
                 
                                   
3D-mallintamisen perusteet 5
       
                   
                                   
Prototypointi 5
       
                 
                                     
Käyttäjä ja ympäristö
                                                                       
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 5  
       
                     
                               
Käyttäjälähtöinen innovaatioprojekti 5  
       
                     
                             
Sustainable Design 5  
       
                       
                             
Design Work Profile
                                                                       
Structures, Materials and Production Processes 5  
         
                         
                       
Suunnitteluprojekti 7  
         
                         
                       
Portfolio 3  
         
                         
                       
Tuotekehitys
                                                                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprojekti 5    
         
                             
                 
Älykkäät tuotteet ja materiaalit 5    
         
                             
                 
Brändi ja ammattikäytänteet
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Brändi suunnittelijan työssä 5    
         
                             
                 
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Tutkimus ja kehittäminen
                                                                       
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
     
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
51303010242715153001007.77.78.78.5117.54.26.74.25551010100003.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
 
     
 
                   
         
             
Muotoilupiirtäminen
                                                                       
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5  
       
                     
                             
Esitystekninen piirtäminen 5  
       
                     
                             
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5  
       
                     
                             
Syventävä CAD
                                                                       
Product Design Modelling Techniques 5                                                                        
CAD, 3D ja visualisointi 5  
         
                         
                       
CADin edistynyt käyttö 5  
         
                         
                       
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
                                                                       
Informaatiomuotoilu 5    
           
                                 
           
Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu 10    
           
                                 
           
Projektityöskentely
                                                                       
Muotoilutoimistosimulaatio Muotola 15    
           
                                 
           
05560000302506000000000552018.33.33.3000252510000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                         
                   
Harjoittelu 2 10    
         
                                 
       
Harjoittelu 3 10    
         
                                 
       
051510000551010000000000002.52.52.52.50055550000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64911062030.533.545.545.535.570.52009.99.910.910.713.29.79.411.924.423.5111112.712.710.225.230.215.28.38.33.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.