IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Puettavan muotoilun koulutus > Muotoilija (amk), puettava muotoilu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), puettava muotoilu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Muotoilijan perusosaaminen
                                                                       
Muotoilupiirtäminen 5
     
             
                                         
Muotoilun perusteet 5
     
             
                                         
Taideperusta 1
                                                                       
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Taideperusta 2
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
       
                 
                                   
Luova suunnittelutyö
                                                                       
Kehitä kokeillen 5
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
       
                 
                                   
Digitaalinen esitystekniikka 5
       
                 
                                   
Käyttäjä ja ympäristö
                                                                       
Tuote palveluna 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöinen innovaatioprojekti 5  
       
                     
                             
3D-mallinnus puettaville tuotteille 5  
       
                     
                             
Sustainable Design
                                                                       
Sustainable Design 5  
         
                         
                       
Sustainable Production Methods 5  
         
                         
                       
Professional Portfolio 5  
         
                         
                       
Funktionaalisten tuotteiden kehittäminen
                                                                       
Funktionaalisten tuotteiden materiaalit ja suunnittelu 5    
         
                             
                 
Funktionaalisten tuotteiden kaavoitus ja valmistaminen 5    
         
                             
                 
Älykkäät tuotteet ja materiaalit 5    
         
                             
                 
Luovan alan käytänteet
                                                                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
         
                             
                 
Asusteiden suunnittelu ja materiaalit 5    
         
                             
                 
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Tutkimus ja kehittäminen
                                                                       
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
     
Työelämäsimulaatio 5      
             
                                         
 
Tapahtuma- ja näyttelytuotanto 5      
             
                                         
 
45303015202515153005106.76.76.78.38.38.35555551010100001.71.71.7550
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
 
     
 
                   
         
             
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                                                                       
Neulesuunnittelun perusteet 5  
       
                     
                             
Neuleteknologia 5  
       
                     
                             
Vastuullinen vaatetusala 5  
       
                     
                             
Painokangassuunnittelu
                                                                       
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5  
         
                         
                       
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5  
         
                         
                       
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5  
         
                         
                       
Projektityöskentely
                                                                       
Projektityöskentely 5    
           
                                 
           
Projektityöskentely 2 5    
           
                                 
           
Projektityöskentely 3 5    
           
                                 
           
Muotoilutoimistosimulaatio Muotola 15    
           
                                 
           
0606000030300600000000055202055000252510000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                         
                   
Harjoittelu 2 10    
         
                                 
       
Harjoittelu 3 10    
         
                                 
       
051510000551010000000000002.52.52.52.50055550000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58961062526.531.545.550.535.570.515108.98.98.910.510.510.510.210.225.225.212.712.712.712.710.225.230.215.26.76.71.7550

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.