IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Pakkaus- ja brändimuotoilun koulutus > Muotoilija (amk), pakkaus- ja brändimuotoilu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), pakkaus- ja brändimuotoilu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Muotoilijan perusosaaminen
     
             
                                         
Orientaatio muotoiluopintoihin 2
     
             
                                         
Pajaympäristön ajokortti 5
     
             
                                         
Muotoilupiirtäminen 5
     
             
                                         
Muotoilun perusteet 5
     
             
                                         
Taideperusta 1
     
             
                                         
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Taideperusta 2
       
                 
                                   
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
       
                 
                                   
Luova suunnittelutyö
       
                 
                                   
Prototypointi 5
       
                 
                                   
Digitaalinen esitystekniikka 5
       
                 
                                   
Pakkausmuotoilun perusteet 5
       
                 
                                   
Käyttäjälähtöisyys ja kestävä kulutus
 
       
                     
                             
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöinen innovaatioprojekti 5  
       
                     
                             
Sustainable Design 5  
       
                     
                             
Sustainable Design
 
         
                         
                       
Sustainable Packaging Materials and Production 5  
         
                         
                       
Packaging Structures and Fibre-Based Materials 5  
         
                         
                       
CAD Tools for Packaging Design 2  
         
                         
                       
Portfolio 3  
         
                         
                       
Tuotekehitys
   
         
                             
                 
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprojekti 5    
         
                             
                 
Älykkäät tuotteet ja materiaalit 5    
         
                             
                 
Brändi ja ammattikäytänteet
   
         
                             
                 
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Brändi suunnittelijan työssä 5    
         
                             
                 
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Tutkimus ja kehittäminen
     
           
                                     
     
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
     
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
1026060205250303060020017.317.317.316.716.716.71010101010102020200006.76.76.7000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
 
     
 
                   
         
             
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
                                                                       
Pakkausmuotoilun perusteet 5
     
               
                             
Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä 5  
       
                     
                             
Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja 5  
       
                     
                             
Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi 5  
       
                     
                             
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
                                                                       
Informaatiomuotoilu 5  
         
                         
                       
Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu 10  
         
                         
                       
Projektityöskentely
                                                                       
Projektityöskentely 5    
           
                                 
           
Project Work 5    
           
                                 
           
Projektityöskentely 3 5    
           
                                 
           
Muotoilutoimistosimulaatio Muotola 15    
           
                                 
           
2.562.560002.532.530060000000.80.80.85.85.820.82055000252510000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                         
                   
Harjoittelu 2 10    
         
                                 
       
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
051510000551010000000000002.52.52.52.501.74.24.24.24.21.7000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 117.5128.51363058.5596365.565.570.530019.519.519.519.719.719.716163130.217.717.722.722.720.226.929.414.410.910.98.4000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.