IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Valokuvauksen koulutus > Medianomi (amk), valokuvaus, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Medianomi (AMK), valokuvaus, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Valokuvauksen perusopinnot 1
                                                                       
Digitaalinen valokuvaus 5
     
             
                                         
Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely 5
     
             
                                         
Valaisu 5
     
             
                                         
Taideperusta 1
                                                                       
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Taideperusta 2
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
       
                 
                                   
Valokuvauksen perusopinnot 2
                                                                       
Valokuvauksen historia 5
       
                 
                                   
Kuvausprojekti 1 5
       
                 
                                   
Julkaisukonseptin suunnittelu 5
       
                 
                                   
Valokuvauksen ydinopinnot 1
                                                                       
Graafinen suunnittelu 5  
       
                     
                             
Kuva ja julkaiseminen 5  
       
                     
                             
Kuvausprojekti 2 5  
       
                     
                             
Valokuvauksen ydinopinnot 2
                                                                       
Audiovisual Skills 5  
         
                         
                       
Audiovisual Project 10  
         
                         
                       
Valokuvauksen edistyneet opinnot 1
                                                                       
Johdanto dokumentaariseen valokuvaukseen 5    
         
                             
                 
Dokumentaarinen valokuvausprojekti 10    
         
                             
                 
Valokuvauksen edistyneet opinnot 2
                                                                       
Professional Portfolio 5    
         
                             
                 
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Valokuvauksen edistyneet opinnot 3
                                                                       
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
     
Työelämätaidot 5      
           
                                     
     
50303010252515153001008.38.38.38.38.38.35555551010100003.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
 
       
                     
                             
Kuva ja teoria 5  
       
                     
                             
Kuva-analyysi 5  
       
                     
                             
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintoja 20 op)
 
         
                         
                       
Painetut julkaisut 5  
         
                         
                       
Kontaktikuvauksen työpaja 5  
         
                         
                       
Muotikuvaus 5  
         
                         
                       
Kuva ja käyttäjä 5  
         
                         
                       
Arkkitehtuurikuvaus 5                                                                        
Digitaalinen kuvatuotanto 5                                                                        
Valokuvanäyttely 5                                                                        
Projektityöskentely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Projektityöskentely 5    
           
                                 
           
Project Work 5    
           
                                 
           
Projektityöskentely 3 5    
           
                                 
           
Visuaalinen journalismi
                                                                       
Visuaalinen journalismi 15    
           
                                 
           
060300002040030000000006.76.76.713.313.313.3000101010000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                         
                   
Harjoittelu 2 10    
           
                                   
           
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
       
051510000551010000000000002.52.52.52.50055550000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6396762031.531.535.560.535.540.520010.510.510.510.510.510.511.911.911.918.5212112.712.710.210.215.215.28.38.33.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.