IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Mediasisällön suunnittelun koulutus > Medianomi (amk), mediasisällön suunnittelu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Medianomi (AMK), mediasisällön suunnittelu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Suunnittelun perusteet
                                                                       
Sisältösuunnittelun perusteet 5
     
             
                                           
Graafinen suunnittelu 5
     
             
                                         
Media-alan suunnitteluohjelmistot 5
     
               
                                         
Taideperusta 1
                                                                       
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
       
                 
                                   
Taideperusta 2
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
     
             
                                         
Mediailmaisun perusteet
                                                                       
Informaatiomuotoilu 5
       
                 
                                     
Mediatekniikka ja äänityö 7
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän historia 1 3
       
                   
                                   
Visuaalisen ilmaisun perusteet
                                                                       
Valokuvaus 5  
       
                     
                             
Liikegrafiikka 5  
       
                     
                               
Animaatio 5  
       
                       
                             
Kuvakerronta
                                                                       
Dramaturgia ja kerronta 5  
         
                         
                         
Kuvakerronta 5  
         
                         
                         
Kuvakerronnallinen projekti 5  
         
                           
                       
Audiovisuaalinen ilmaisu
                                                                       
Audiovisuaalisen ilmaisun perusteet 5    
         
                             
                   
Audiovisuaalisen ilmaisun prosessinhallinta 5    
         
                             
                 
Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 10    
         
                               
                 
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Syventävä projektityö 5    
         
                             
                 
Ammatillinen kehittäminen
                                                                       
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
       
Ammattina luova ala 5      
           
                                     
     
50303010252515153001007.5107.58.29.77.24.26.74.257.52.57.512.5100004.24.21.7000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
 
     
 
                   
         
             
Game Design and Development
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Game Design and Development 15  
       
                     
                             
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Informaatiomuotoilu 5  
         
                         
                       
Opastejärjestelmät 10  
         
                         
                       
Projektityöskentely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Projektityöskentely 5    
           
                                 
           
Project Work 5    
           
                                 
           
Projektityöskentely 3 5    
           
                                 
           
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5    
           
                                 
           
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5    
           
                                 
           
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5    
           
                                 
           
0606000030300600000000055202055000252510000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                         
                   
Harjoittelu 2 10    
         
                                 
       
Harjoittelu 3 10    
         
                                 
       
051510000551010000000000002.52.52.52.50055550000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63961062031.531.545.550.535.570.52009.712.29.710.411.99.49.411.924.425.215.210.210.215.210.225.230.215.29.29.21.7000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.