IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Graafisen suunnittelun koulutus > Muotoilija (amk), graafinen suunnittelu 22s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), graafinen suunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                   
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131104.58.50.50.50.50.5001.51.51.52.23.23.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
             
                                         
Väri, muoto ja sommittelu 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                                       
Visuaaliset työvälineet 5
     
             
                                         
Graafisen suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Visuaalisen viestinnän historia 5
       
                 
                                     
Graafisen suunnittelun perusopinnot
                                                                       
Vektorigrafiikka 5
     
               
                                       
Kuvittamisen perusteet 5
       
                 
                                     
Typografian perusteet 5
       
                 
                                     
Julkaisusuunnittelun perusteet 5
       
                   
                                   
Visuaalisen viestinnän ydinopinnot
                                                                       
Valokuva viestinnän välineenä 5  
       
                     
                             
Kuvakerronta ja liikkuvan kuvan suunnittelu 5  
       
                     
                             
Markkinointiviestintä ja brändäys 5  
       
                     
                             
Graafisen suunnittelun ydinopinnot
                                                                       
Digitaalinen julkaiseminen 5  
       
                       
                             
Käytettävyys, käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuuden suunnittelu 5  
       
                     
                               
Informaatiomuotoilu 5  
         
                         
                         
Luovan alan ammattilaisuus
                                                                       
A More Sustainable Life – International project 5  
         
                           
                       
Liiketoiminnan periaatteet ja ammatinharjoittajuus 5    
         
                             
                 
50355022.527.52510500057.51011.711.74.27.5107.52.552.51.71.71.7000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                                       
Studio 1
(Valitaan yksi)
 
         
                         
                       
Kuvitusstudio 20  
         
                         
                       
Studio 2
(Valitaan yksi)
   
         
                             
                 
Brändistudio 20    
         
                             
                 
Studio 3
(Valitaan yksi)
                                                                       
UI/IxD-studio 20    
           
                                 
           
Packaging Studio 20                                                                        
Palvelumuotoilustudio 20                                                                        
Studio 4
(Valitaan yksi)
     
           
                                     
     
Julkaisustudio 20      
           
                                     
     
Game Design -studio 20                                                                        
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
                                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
   
         
                           
           
Studioportfolio 1 2  
     
               
           
Studioportfolio 2 2    
         
                           
           
Studioportfolio 3 1      
           
                                   
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5    
       
                       
04175.543.5000.540.547.827.841.81.80000000.20.20.213.513.513.515.915.915.99.39.39.313.913.913.90.60.60.6
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10    
         
                               
     
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
0015150000015150000000000000000555555000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 637796.558.52736265153.343.356.81.86.5911.513.914.97.47.910.47.916.218.716.217.817.817.814.514.514.518.918.918.90.60.60.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.