IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Graafisen suunnittelun koulutus > Medianomi (amk), graafinen suunnittelu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Medianomi (AMK), graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusopinnot 1
                                                                       
Orientaatio graafisen suunnittelun opintoihin 2
     
             
                                             
Kuvitusvälineet 5
     
             
                                         
Typografian perusteet 3
     
               
                                         
Julkaisemisen perusteet 5
     
               
                                         
Taideperusta 1
                                                                       
Taiteen historia 5
     
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Taideperusta 2
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5
       
                 
                                   
Graafisen suunnittelun perusopinnot 2
                                                                       
Portfolio 3
       
                 
                                   
Merkki- ja logosuunnittelu 4
       
                 
                                   
Käytettävyys, käyttöliittymät ja vuorovaikutteinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän historia 1 3
       
                   
                                   
Graafisen suunnittelun ydinopinnot 1
                                                                       
Kuvitustyö 5  
       
                     
                               
Typografia 5  
       
                     
                             
Painetut julkaisut 5  
       
                       
                             
Graafisen suunnittelun ydinopinnot 2
                                                                       
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5  
         
                         
                         
Infografiikka ja opastejärjestelmät 5  
         
                         
                       
Sähköinen julkaiseminen 5  
         
                           
                       
Graafisen suunnittelun edistyneet opinnot 1
                                                                       
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Tietokoneavusteinen kuvittaminen 5    
         
                             
                 
Type Design 5    
         
                             
                 
Graafisen suunnittelun edistyneet opinnot 2
                                                                       
Datan visualisointi 5    
         
                             
                 
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Aikakaus- ja uutisjulkaisut sekä kaupalliset julkaisut 5    
         
                             
                 
Graafisen suunnittelun edistyneet opinnot 3
                                                                       
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
           
                                     
     
Verkkosivujen suunnittelu 5      
           
                                     
     
50303010252515153001007997.38.88.84.26.74.24.26.74.21010100003.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Visuaalisen viestinnän historia 2 5
       
                 
                                   
Kuva ja teoria 5  
       
                     
                             
Kuva-analyysi 5  
       
                     
                             
Kuvitettu kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuvitettu kerronta 15  
         
                         
                       
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5    
           
                                 
           
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5    
           
                                 
           
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5    
           
                                 
           
Visuaalinen journalismi
                                                                       
Visuaalinen journalismi 15    
           
                                 
           
525300051015030000001.71.71.73.33.33.3555000101010000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                       
                 
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
05151000055101000000000001.71.71.71.71.71.73.33.33.33.33.33.3000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6861762031.536.525.535.535.540.52009.211.211.211.212.712.77.710.27.711.113.611.111.911.911.913.513.513.56.66.66.6000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.